1. Ausstellung

05. Juni 2012 – 24. September 2012

Restaurant Hotel Kreuz, Schmitten

2. Ausstellung

01. Februar 2013 - 30. April 2013

Restaurant Alpenrose, Alterswil

 

3. Ausstellung

30. September  2013 - 12. Oktober 2013

Bibliothek, 3178 Bösingen

 

4. Ausstellung

28. Januar 2014 - 26. Mai 2014

Manus Baguetterie, 3186 Düdingen

 

5. Ausstellung

Samstag 21. Juni 2014

OPENAIR GALERIE, FLAMATT

 

6. Ausstellung

30. September 2014 - 31. Dezember 2014

Bisto zum Brennenden Herzen, 3212 Gurmels

 

 

7. Ausstellung

18. März 2016 - 19. März 2016

Schreinerei Peter Käser, 3177 Laupen

 

8. Ausstellung

05. Mai 2016 - 08. Mai 2016

Sensler Kulturtage Openair - Galerie 

9. Ausstellung

08. Mai 2017  - 11. September 2017

Gasthof zum Ochsen, 3186 Düdingen

  

10. Ausstellung 

12. März 2018 - 09. Juni 2018

Hirslanden Praxiszentrum, 3186 Düdingen

 

11. Ausstellung

Gruppenausstellung in Fribourg

Espace, Pérolles 25

16. Oktober 2018 - 31. Oktober 2018

Künstler: Lisa Wüthrich, Michel Danner, Claude Scheidegger,

Dominique Nouveau Stoffel

 

12. Ausstellung

Weihnachtsausstellung in Bulle

08. Dezember 2018

Restaurant Care à toi 

 

13. Ausstellung

ART MIX

Gruppenausstellung in Murten

04. Mai 2019 - 05. Mai 2019

 

14. Ausstellung

Kunst- Fundgrube im Zeughaus Flamatt

31. August - 01. September 2019 

 

 

15. Ausstellung

Gruppenausstellung Art Eiss INS

26. Oktober 2019 - 10. November 2019

 

16. Ausstellung

Gemeinschaftspraxis Brunnmatt AG, Bern

08. Februar 2021  - 04.Juli 2021

17. Ausstellung

5. Sensler Kunstwettbewerb in Tafers

Thema Nähe

19. September 2021 - 07. November 2021